தனிக் கொள்கை

தனியுரிமை கொள்கை
==============

நடைமுறைக்கு வரும் தேதி: அக்டோபர் 09, 2018

பிரார்த்தனை வழிகாட்டி (“எங்களுக்கு”, “நாங்கள்” அல்லது “எங்கள்”) https://everydayprayerguide.com/
வலைத்தளம் (இனிமேல் “சேவை” என்று குறிப்பிடப்படுகிறது).

சேகரிப்பு, பயன்பாடு மற்றும் தொடர்பான எங்கள் கொள்கைகளை இந்த பக்கம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது
எங்கள் சேவையையும் உங்களிடம் உள்ள தேர்வுகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்தும்போது தனிப்பட்ட தரவை வெளிப்படுத்துதல்
அந்த தரவுடன் தொடர்புடையது. எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையை நிர்வகிக்கிறது
பிரார்த்தனை வழிகாட்டி என்பது [விதிமுறைகள் தனியுரிமை கொள்கை ஜெனரேட்டர்] (https://termsfeed.com
/ தனியுரிமை கொள்கை / ஜெனரேட்டர் /).

சேவையை வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் உங்கள் தரவைப் பயன்படுத்துகிறோம். சேவையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நீங்கள்
இந்தக் கொள்கைக்கு ஏற்ப தகவல்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துவதை ஒப்புக்கொள்.
இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் வேறுவிதமாக வரையறுக்கப்படாவிட்டால், இதில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள்
தனியுரிமைக் கொள்கை எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் உள்ள அதே அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது,
https://everydayprayerguide.com/ இலிருந்து அணுகலாம்

வரையறைகள்
----

* சேவை

பிரார்த்தனை வழிகாட்டியால் இயக்கப்படும் https://everydayprayerguide.com/ வலைத்தளம் சேவை

* தனிப்பட்ட தகவல்

தனிப்பட்ட தரவு என்பது அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு உயிருள்ள தனிநபரைப் பற்றிய தரவு
அந்த தரவுகளிலிருந்து (அல்லது அந்த மற்றும் பிற தகவல்களிலிருந்து
வைத்திருத்தல் அல்லது எங்கள் வசம் வர வாய்ப்புள்ளது).

* பயன்பாட்டு தரவு

பயன்பாட்டுத் தரவு என்பது தானாக சேகரிக்கப்பட்ட தரவு
சேவை அல்லது சேவை உள்கட்டமைப்பிலிருந்து (எடுத்துக்காட்டாக, தி
பக்க வருகையின் காலம்).

* குக்கீகள்

குக்கீகள் உங்கள் சாதனத்தில் (கணினி அல்லது மொபைல் சாதனத்தில்) சேமித்த சிறிய கோப்புகள்.

தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு
----------

பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறு வகையான தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்
எங்கள் சேவையை உங்களுக்கு வழங்கவும் மேம்படுத்தவும்.

சேகரிக்கப்பட்ட தரவு வகைகள்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

தனிப்பட்ட தகவல்
*************

எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சிலவற்றை வழங்குமாறு நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம்
உங்களை தொடர்பு கொள்ள அல்லது அடையாளம் காண பயன்படுத்தக்கூடிய அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்
("தனிப்பட்ட தகவல்"). தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்கள் அடங்கும், ஆனால் இல்லை
வரையறுக்கப்பட்டவை:

* மின்னஞ்சல் முகவரி
* முதல் பெயர் மற்றும் கடைசி பெயர்
* குக்கீகள் மற்றும் பயன்பாட்டு தரவு

பயன்பாடு தரவு
**********

சேவையை எவ்வாறு அணுகலாம் மற்றும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதையும் நாங்கள் சேகரிக்கலாம் (“பயன்பாடு
தகவல்கள்"). இந்த பயன்பாட்டுத் தரவில் உங்கள் கணினி போன்ற தகவல்கள் இருக்கலாம்
இணைய நெறிமுறை முகவரி (எ.கா. ஐபி முகவரி), உலாவி வகை, உலாவி பதிப்பு,
நீங்கள் பார்வையிடும் எங்கள் சேவையின் பக்கங்கள், உங்கள் வருகையின் நேரம் மற்றும் தேதி, தி
அந்த பக்கங்களில் செலவழித்த நேரம், தனிப்பட்ட சாதன அடையாளங்காட்டிகள் மற்றும் பிற கண்டறியும்
தகவல்கள்.

கண்காணித்தல் & குக்கீகள் தரவு
************

எங்கள் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க குக்கீகள் மற்றும் ஒத்த கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்
சேவை மற்றும் நாங்கள் சில தகவல்களை வைத்திருக்கிறோம்.

குக்கீகள் என்பது அநாமதேயத்தை உள்ளடக்கிய சிறிய அளவிலான தரவைக் கொண்ட கோப்புகள்
தனித்துவமிக்க அடையாளம். குக்கீகள் ஒரு வலைத்தளத்திலிருந்து உங்கள் உலாவிக்கு அனுப்பப்பட்டு சேமிக்கப்படும்
உங்கள் சாதனத்தில். பிற கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களும் பீக்கான்கள்,
குறிச்சொற்கள் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்கள் தகவல்களைச் சேகரிக்கவும் கண்காணிக்கவும் மேம்படுத்தவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும்
எங்கள் சேவை.

எல்லா குக்கீகளையும் மறுக்க அல்லது உங்கள் போது குறிக்க உங்கள் உலாவிக்கு அறிவுறுத்தலாம்
குக்கீ அனுப்பப்படுகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் குக்கீகளை ஏற்கவில்லை என்றால், நீங்கள் இருக்கக்கூடாது
எங்கள் சேவையின் சில பகுதிகளைப் பயன்படுத்த முடியும்.

நாம் பயன்படுத்தும் குக்கீகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

* அமர்வு குக்கீகள். எங்கள் சேவையை இயக்க அமர்வு குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
* விருப்ப குக்கீகள். உங்கள் விருப்பங்களை நினைவில் வைக்க நாங்கள் முன்னுரிமை குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்
மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள்.
* பாதுகாப்பு குக்கீகள். பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்காக நாங்கள் பாதுகாப்பு குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

தரவு பயன்படுத்துதல்
----

பிரார்த்தனை வழிகாட்டி சேகரிக்கப்பட்ட தரவை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துகிறது:

* சேவையை வழங்கவும் பராமரிக்கவும்
* எங்கள் சேவையில் மாற்றங்கள் குறித்து உங்களுக்குத் தெரிவிக்க
* எப்போது எங்கள் சேவையின் ஊடாடும் அம்சங்களில் பங்கேற்க உங்களை அனுமதிக்க
நீங்கள் அவ்வாறு செய்ய தேர்வு செய்கிறீர்கள்
* வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவை வழங்க
* பகுப்பாய்வு அல்லது மதிப்புமிக்க தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் நாம் மேம்படுத்தலாம்
சேவை
* சேவையின் பயன்பாட்டை கண்காணிக்க
* தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைக் கண்டறிய, தடுக்க மற்றும் தீர்க்க

தரவு பரிமாற்றம்
------

தனிப்பட்ட தரவு உட்பட உங்கள் தகவல்கள் - மற்றும்
பராமரிக்கப்படுகிறது - உங்கள் மாநிலம், மாகாணம், நாடு அல்லது வெளியே உள்ள கணினிகள்
தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்கள் வேறுபடக்கூடிய பிற அரசாங்க அதிகார வரம்பு
உங்கள் அதிகார வரம்பிலிருந்து வந்தவர்கள்.

நீங்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியே அமைந்திருந்தால், எங்களுக்கு தகவல்களை வழங்க தேர்வு செய்தால்,
தனிப்பட்ட தரவு உள்ளிட்ட தரவை இந்தியாவுக்கு மாற்றுவோம் என்பதை நினைவில் கொள்க
அதை அங்கு செயலாக்கவும்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கைக்கான உங்கள் ஒப்புதல் மற்றும் நீங்கள் சமர்ப்பித்ததைத் தொடர்ந்து
தகவல் அந்த பரிமாற்றத்திற்கான உங்கள் ஒப்பந்தத்தை குறிக்கிறது.

உங்கள் தரவை உறுதிப்படுத்த தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பிரார்த்தனை வழிகாட்டும்
இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின்படி பாதுகாப்பாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கருதப்படுகிறது, இடமாற்றம் இல்லை
உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு நாட்டிற்கு நடைபெறும் வரை
உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு உட்பட போதுமான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன
பிற தனிப்பட்ட தகவல்கள்.

தரவு வெளிப்படுத்தல்
------

சட்ட தேவைகள்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

பிரார்த்தனை வழிகாட்டி உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நல்ல நம்பிக்கை நம்பிக்கையில் வெளிப்படுத்தக்கூடும்
நடவடிக்கை அவசியம்:

* சட்டப்பூர்வ கடமைக்கு இணங்க
* பிரார்த்தனை வழிகாட்டியின் உரிமைகள் அல்லது சொத்துக்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்
* இது தொடர்பான சாத்தியமான தவறுகளைத் தடுக்க அல்லது விசாரிக்க
சேவை
* சேவையின் பயனர்கள் அல்லது பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பைப் பாதுகாத்தல்
* சட்டப் பொறுப்பிலிருந்து பாதுகாக்க

தரவு பாதுகாப்பு
------

உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முக்கியமானது, ஆனால் எந்த முறையும் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்
இணையத்தில் பரிமாற்றம் அல்லது மின்னணு சேமிப்பக முறை 100% பாதுகாப்பானது.
உங்கள் தனிப்பட்டதைப் பாதுகாக்க வணிக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிகளைப் பயன்படுத்த நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம்
தரவு, அதன் முழுமையான பாதுகாப்பிற்கு எங்களால் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

சேவை வழங்குபவர்கள்
------

எங்கள் சேவையை எளிதாக்க மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்
(“சேவை வழங்குநர்கள்”), எங்கள் சார்பாக சேவையை வழங்க, செய்ய
சேவை தொடர்பான சேவைகள் அல்லது எங்கள் சேவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய எங்களுக்கு உதவுதல்.

இந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தரவுக்கான அணுகல் உள்ளது
எங்கள் சார்பாக பணிகள் மற்றும் அதை வேறு எதற்கும் வெளியிடவோ பயன்படுத்தவோ கூடாது
நோக்கம்.

மற்ற தளங்களுக்கான இணைப்புகள்
-------

எங்களால் இயக்கப்படாத பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகளை எங்கள் சேவையில் கொண்டிருக்கலாம். என்றால்
நீங்கள் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இணைப்பைக் கிளிக் செய்தால், அந்த மூன்றாம் தரப்பினரின் தளத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்படுவீர்கள்.
நீங்கள் பார்வையிடும் ஒவ்வொரு தளத்தின் தனியுரிமைக் கொள்கையையும் மதிப்பாய்வு செய்ய நாங்கள் கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறோம்.

எங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை, உள்ளடக்கம், தனியுரிமைக்கு எந்தப் பொறுப்பும் இல்லை
எந்த மூன்றாம் தரப்பு தளங்கள் அல்லது சேவைகளின் கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகள்.

குழந்தைகள் தனியுரிமை
------

எங்கள் சேவையானது, 18 ("குழந்தைகள்") வயதுக்குட்பட்ட எவருடனும் பேசாது.

தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் யாரிடமிருந்தும் தெரிந்தே சேகரிப்பதில்லை
18 வயதிற்கு உட்பட்டவர். நீங்கள் ஒரு பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலராக இருந்தால், அதை நீங்கள் அறிவீர்கள்
உங்கள் பிள்ளை எங்களுக்கு தனிப்பட்ட தரவை வழங்கியுள்ளார், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். நாம் ஆகிவிட்டால்
சரிபார்ப்பு இல்லாமல் குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் சேகரித்தோம் என்பதை அறிவோம்
பெற்றோரின் ஒப்புதலுடன், அந்த தகவலை எங்களிடமிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்
சர்வர்கள்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள்
----------

நாங்கள் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது புதுப்பிக்கலாம். எதையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம்
இந்த பக்கத்தில் புதிய தனியுரிமைக் கொள்கையை இடுகையிடுவதன் மூலம் மாற்றங்கள்.

மின்னஞ்சல் மற்றும் / அல்லது எங்கள் சேவையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு மூலம் உங்களுக்கு முன்னர் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவோம்
மாற்றம் பயனுள்ளதாக மாறும் மற்றும் மேலே உள்ள “பயனுள்ள தேதியை” புதுப்பிக்கவும்
இந்த தனியுரிமைக் கொள்கை.

எந்தவொரு மாற்றங்களுக்கும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள்.
இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள் இதில் வெளியிடப்படும் போது அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்
பக்கம்.

தொடர்பு
----

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்:

* எங்கள் வலைத்தளத்தின் இந்த பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம்: https://everydayprayerguide.com/contact-
எங்களுக்கு/

விளம்பரங்கள்